+90 212 123 45 67

Sosyal Medyada Biz}

YYS Yıllık Faaliyet Raporu

YYS Yıllık Faaliyet Raporu

Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı sertifika sahibince Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, Gümrük Müşaviri veya yardımcısını istihdam eden tüzel kişilerce veyahut faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine  ilişkin danışmanlık veren firmalar tarafından   bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenerek; Yıllık Faaliyet Raporu (YFR) düzenlenmesi gereklidir.

Düzenlenen yıllık faaliyet raporundaki ceza gerektiren usulsüzlükler ile gümrük idaresinin o dönemde uyguladığı cezalar arasında ciddi farklar varsa Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının 3 ay süreyle askıya alınması söz konusu olabilir.

Yıllık faaliyet raporu resmiyet kazanmakta ve yetersiz şekilde düzenlenmesi durumunda YYS statüsünün Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının askıya alınması gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sebeple gerçekleştirilecek denetimin, tecrübeli, deneyim sahibi, proaktif ve işinin ehli kişilerce yapılması hayati önem arz etmektedir.

Bakanlık, YYS uygulamasıyla tamamen görünmez hale geldiği ithalat(antrepo rejimi dahil), ihracat, transit işlemlerinin en az %20’sinin statü sahibi kişiler tarafından kendi oto kontrolünü yapmasını emretmektedir.

Gerçekleştirilecek denetimlerde dolaylı temsil veya doğrudan temsil yoluyla oluşturulan gümrük beyannamesindeki tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinin, eşyanın kıymetinin, menşesinin, gümrük tarife istatistik pozisyon numarasının, miktarının doğru olup olmadığının incelenmesinin yanı sıra; söz konusu bilgilerin depo giriş çıkış kayıtları, stok kayıtları, muhasebe kayıtlarına geçişine kadar kontrol edilmesi esastır. Ayrıca, açılacak her dosyayla ilgili yurtdışına veya yurtiçin yapılan tüm ödemelerin doğru beyan edilip edilmediği de çok önemlidir.

Yıllık faaliyet raporunda  tespit edilen huşulara göre,  Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi kapsamına giren bir ihlalin tespit edilmiş olması halinde, ihlalin başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması ve sertifika sahibine teslim edilen raporda, Kanunun 234 üncü maddesi kapsamına giren ihlali kabul ettiğini rapor üzerinde beyan etmiş olması koşuluyla sertifika sahibinin bu ihlali bildirmiş sayılacağından oluşan fark gümrük vergilerinin 3 katı para cezası değil, 3 katının %15’i nispetinde para cezası uygulanabilecektir. Böylece literatürde “pişmanlık maddesi” diye tabir edilen hükümden yararlanılabilecek; tahakkuk eden cezaların uzlaşmaya gidilmesi halinde belge süresi boyunca korunması gereken “güvenilirlik koşulunu” etkilemeyecektir.

29 Ekim 2019
92 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN