+90 212 123 45 67

Sosyal Medyada Biz}

YYS Başvuru Süreci

YYS Başvuru Süreci

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü(YYS) Belgesine Sahip Olabilmek İçin

Başvuruda Aranan Koşullar ile Belgeler Nelerdir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü başvurusu çok geniş kapsamlı bir çalışma ve tecrübenin birlikte olması halinde yapılabilir. Başvurusu, içerisinde birçok kritik süreci barındıran bir süreçler mevcuttur. Özellikle ISO 9001 ve 27001 belgesine haiz olunması ve Mali yeterliliği Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanacak raporla tevsik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esasları kapsayacak şekilde, Soru Formunun doldurulması da önem arz etmektedir. Çalışmanın çok geniş kapsamlı olması ve titizlikle yürütülmesi gerektiğinden her bir aşama tek tek incelenmesi gerekir.

Koşullar

 • Güvenilirlik koşulu
 • Ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu
 • Mali yeterlilik koşulu
 • Emniyet ve güvenlik koşulu

Başvuruda Aranan Belgeler

 • Başvuru formu
 • Ek-2’de yer alan soru formu
 1.  Adli sicil belge asılları/Yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklular için Ek-3’te yer alan Beyan formu asılları
 • Güncel imza sirküleri aslı ya da onaylı örneği
 • SGK e-borcu yoktur belgesi ya da Ek-4’teki form ile SGK’dan alınan yazının aslı
 • Bağlı bulunan vergi dairesinden vergi borcunun bulunmadığını veya borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazının aslı
 • Ek-5’te yer alan YMM rapor aslı veya noter onaylı örneği
 1. ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği
<

 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü(YYS) Belgesine Başvuru Süreci Nasıl Gerçekleşmektedir?

Başvurunun İncelemesi

Bölge Müdürlüğü (Ön İnceleme): Başvuruların ön incelemesi, başvuruların genel evrak kaydına alınmasını takiben ilgili bölge müdürlüğü tarafından en geç 15 iş günü içinde tamamlanacaktır. Bu süre, başvuru sahibine bilgi verilmesi kaydıyla on beş iş günü uzatılabilir. Başvuruda aranan belgelerden bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde, başvuru sahibine eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için yazı ile ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur ve 30 iş günü içinde eksikliğin tamamlanması beklenir. Eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasına müteakip en geç 10 iş günü içerisinde Bölge Müdürlüğünce inceleme tamamlanarak Ön İnceleme Değerlendirme Formu düzenlenir.

Genel Müdürlük: Bölge Müdürlüğünce ön inceleme tamamlanmasına müteakip 5 iş günü içinde başvuru formları ve soru formu Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilir. Genel Müdürlükçe soru formu 15 iş günü içerisinde incelenir, bu süre gerekmesi halinde 15 iş günü uzatılabilir. Soru formunda eksik görülmesi halinde 40 iş günü içerisinde eksikliğin giderilmesi istenir. Eksikliğin giderilmesine müteakip ibraz edilen soru formu 20 iş günü içerisinde tekrar Genel Müdürlük tarafından incelenir.

Başvurunun Yerinde İncelemesi

Müfettiş: Genel Müdürlükçe yapılan incelemenin olumlu değerlendirilmesini müteakip 10 iş günü içerisinde yerinde inceleme yapmak üzere sonradan kontrol yetkilisi görevlendirilerek 45 iş günü içerisinde ilgili koşulların sağlanıp sağlanmadığı incelenecektir. Varsa eksikliklerin tamamlanması için taahhütte bulunulması halinde 45 iş gününe kadar başvuru sahibine ek süre tanınacaktır. Süre bitiminden itibaren sonradan kontrol yetkilisi tarafından 20 iş günü içerisinde eksiklerin giderilip giderilmediği incelenecektir. Yapılan inceleme neticesinde, koşulların tümünün sağlanıp sağlanmadığına ilişkin yerinde inceleme değerlendirme formu düzenlenerek inceleme bitiminden sonra 5 iş günü içinde Genel Müdürlüğe intikal ettirilecektir.

Önemli Not: 13.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği gereği; yukarıda sayılan belgelerden başvuru formu, soru formu ve YMM Raporu e-imza ile imzalanarak elektronik ortamda sunulmalıdır. Soru formuna dayanak oluşturan eklerin ise imzaya gerek olmadan elektronik ortamda sunulması yeterlidir. Adli sicil belgeleri/beyan formları başvuru tarihinden en fazla iki ay önce, vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair yazılar en fazla bir ay önce alınmış olmalı ve elektronik ortamda sunulmalıdır. Bunun yanı sıra başvuruda aday firmanın güncel imza sirküleri ve geçerli ISO 9001, ISO 27001 belgeleri de hem elektronik hem fiziki ortamda sunulmalıdır.

29 Ekim 2019
83 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN